Hlavní stránka / Ostatní kurzy

Ostatní kurzy

Ateliér Art Language Factory - Bezbariérová škola nových technologií a grafické výuky 

Ateliér ALF je místo moderní výuky počítačových dovedností, kde můžete získat nebo si rozšířit kvalifikaci v používání nových technologií a profesionálních grafických programů. ALF nabízí kurzy uplatnitelné v osobním i profesionálním životě. Styl a tempo výuky vychází vstříc individuálním potřebám. Kurzy jsou určeny lidem, kteří mají o vzdělání skutečný zájem a chtějí získat nové nebo hlubší dovednosti. Mohou se přihlásit zájemci z Prahy a blízkého okolí.

http://www.stream.cz/video/13/122696-atelier-alf

Ateliér ALF vám nabízí možnost si v podvečerních hodinách počítač a grafické programy nejprve vyzkoušet a teprve poté se rozhodnout, zda se přihlásíte k systematičtějšímu studiu. Lektoři jsou připraveni vám osobně poradit ve výběru. Lidé z ALF mají zájem, aby vaše nové dovednosti přispěly k větší šanci získat nebo si udržet zaměstnání. Lidem ohroženým na trhu práce (maminkám po mateřské dovolené, lidem s handicapem, nezaměstnaným) poskytuje projekt podpůrné sociální služby nebo je zprostředkuje. Lidé z ALF si přejí, aby
ateliér byl nejen místem výuky, ale i lidských setkání. 

Partnery Ateliéru ALF jsou Konto BARIÉRY, nevládní organizace Sananim , Rytmus a Česká unie pro podporované zaměstnávání.

Výuka i podpůrné sociální služby jsou poskytovány zdarma díky finanční podpoře Evropského sociálního fondu, ministerstva práce a sociálních věcí a hl. města Prahy.

Více informací na http://www.artlanguage.org/alf.php