Hlavní stránka / Novinky 

Novinky


Známe vítěze tří nových kategorií 12. ročníku soutěže Zaměstnavatel bez bariér
Součástí 15. ročníku Sodexo Zaměstnavatel roku 2017 - výročních cen Klubu zaměstnavatelů - je soutěž Zaměstnavatel bez bariér, jejímž garantem je Konto Bariéry. Zaměstnavatel bez bariér oceňuje firmy, zaměstnávající handicapované nikoliv za účelem splnění tabulkových požadavků, ale vytvářející pro ně podmínky jako pro plnohodnotné zaměstnance, schopné plnit náročné úkoly v komerční sféře.

Kategorie Neziskové organizace: Sdružení Neratov, z.s.
Kategorie Malé společnosti: Good Sailors, s. r. o.
Kategorie Korporace: SAP Services, s.r.o.

Výsledky byly slavnostně vyhlášeny 12. června 2017 v Centru pohybové medicíny na pražském Chodově.

Kategorie Zaměstnavatel bez bariér letos podvanácté ocení zaměstnavatele, kteří vytvářejí rovné pracovní podmínky osobám s handicapem
Součástí 15. ročníku soutěže Sodexo Zaměstnavatel roku 2017 - výročních cen Klubu zaměstnavatelů - je speciální kategorie Zaměstnavatel bez bariér. Garantem této kategorie, která je určena pro společnosti zaměstnávající pracovníky s handicapem, je Konto Bariéry. Do 20. května 2017 se firmy mohou přihlásit prostřednictvím jednoduchého dotazníku.
Zaměstnavatel bez bariér oceňuje firmy, zaměstnávající handicapované nikoliv za účelem splnění tabulkových požadavků, ale vytvářející pro ně podmínky jako pro plnohodnotné zaměstnance, schopné plnit náročné úkoly v komerční sféře.
Výsledky budou slavnostně vyhlášeny 12. června 2017 v pražském Kongresovém centru. Partnerem je tradičně Klub zaměstnavatelů. 
Zaměstnavatelem bez bariér se v roce 2016 stala nezisková organizace Pojďte dál Více o soutěži


Druhý úspěšný ročník projektu Taxík MaxíkSpolečný projekt společnoati ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., Konta Bariéry a SenSen Taxík Maxík uzavřel již druhý ročník.
Veloprostorová vozidla Ford Tourneo budou přštích pět let sloužit seniorům a handicapovaným v dalších třech městech. Letošními obdarovnými městy jsou Ústí nad Orlicí, Praha 5 a Kutná Hora. Více na  Konto Bariéry.

Vítězem speciální kategorie Zaměstnavatel bez bariér soutěže Sodexo Zaměstnavatel roku 2016 je nezisková organizace Pojďte dálOcenění Zaměstnavatel bez bariér vyzdvihuje firmy, které zaměstnávají handicapované nikoliv za účelem splnění tabulkových požadavků, nýbrž kvůli jejich schopnostem, na něž handicap nemá vliv.
Organizace Pojďte dál zaujala porotu především svým širokým záběrem a promyšlenou koncepcí. Dokáže totiž zapojit handicapované nejen do pracovního života, ale také do sportovních, společenských a vzdělávacích aktivit. Nezisková organizace Pojďte dál se zabývá především zaměstnáváním lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Více na  pojdtedal.cz.
Zaměstnavatelem bez bariér se v roce 2015 stala společnost  McDonald ‘s, vítězi z let předchozích byly například společnosti Škoda auto, IBM, Český rozhlas nebo Auto Jarov. 
Více o soutěži

Cílem je najít a ocenit zaměstnavatele, kteří na otevřeném trhu práce vytvářejí pro lidi se zdravotním postižením rovné pracovní podmínky, a zpětně pak na tyto firmy „upozornit“ handicapované hledající práci.Součástí soutěže Sodexo Zaměstnavatel roku 2016 - výročních cen Klubu zaměstnavatelů - je letos pojedenácté speciální kategorie Zaměstnavatel bez bariér. Ta je určená firmám zaměstnávajícím (i) lidi s postižením. Garantem této kategorie je Konto Bariéry. Do 20. 4. 2016 se firmy mohou přihlásit prostřednictvím jednoduchého dotazníku
 
Ocenění Zaměstnavatel bez bariér vyzdvihuje firmy, které zaměstnávají handicapované nikoliv za účelem splnění tabulkových požadavků, nýbrž kvůli jejich schopnostem, na něž handicap nemá vliv. Cena podpoří ty firmy, které vytvářejí podmínky pro lidi s postižením jako pro plnohodnotné zaměstnance schopné plnit náročné úkoly v komerční sféře.
Přihlášovací dotazník do letošního ročníku lze vyplnit na www.kontobariery.cz. Uzávěrka je 20. dubna 2016. 

Výsledky budou slavnostně vyhlášeny 14. 6. 2016 na pražské Novoměstské radnici. Partnerem je tradičně Klub zaměstnavatelů. 
„Při hodnocení přihlášek do kategorie Zaměstnavatel bez bariér sledujeme, jaké programy na podporu zaměstnání lidí s handicapem firma má. I to, jak jsou efektivní. Zajímají nás ty společnosti, u nichž lidé s postižením zastávají například manažerské pozice,“ vysvětluje Božena Jirků, ředitelka Konta Bariéry. 
Zaměstnavatelem bez bariér se v roce 2015 stala společnost 
McDonald ‘s, vítězi z let předchozích byly například společnosti Škoda auto, IBM, český rozhlas nebo Auto Jarov. 
Více o soutěži


Využijte velké příležitosti ve velké bance a zapojte se do jedinečného pracovního programu České spořitelny!V rámci dvou intenzivních měsíců budete tvrdě pracovat na tom, co je skutečně důležité:
váš vlastní potenciál. Budete mít k dispozici kouče, zjistíte, v čem opravdu spočívají vaše silné stránky – a naučíte se, jak je naplno využít. Dozvíte se, jak se připravit na pohovor, jak napsat atraktivní životopis, vtáhneme vás do světa bankovnictví a finanční problematiky.
Podrobnosti

Na pozici odborný referent administrativy zdravotní péče. Poznáte systém práce v největší pojišťovně u nás, získáte zajímavou pracovní zkušenost a body do profesního životopisu. Proto neváhejte! Jde o stáž na poloviční pracovní úvazek, začíná v polovině července a stáž trvá po dobu půl roku. 
Na pozici odborný referent klientského pracoviště. Náplní je tedy hlavně komunikace s klienty, a to i v režimu EU a mezinárodních smluv. Stáž se uskutenční v Českých Budějovicích od 1. srpna na poloviční pracovní úvazek. 
Lidé se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním hůře než zbytek populace shánějí práci, a navíc bývají obvykle první na řadě, když se propouští. Zvrátit druhý nepříznivý fenomén se pokouší projekt Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením, který realizuje Fond dalšího vzdělávání. 
Na portálu www.vzdelavani-ozp.cz je zpřístupněn informační systém, jehož prostřednictvím mohou zaměstnavatelé z řad podnikatelských subjektů zaslat žádost o úhradu finančních nákladů na komplexní vzdělávací program pro OZP/OZZ zaměstnané v jejich firmách. Získat mohou příspěvek na úhradu vzdělávacích aktivit v hodnotě až 52 500 Kč na každého z nich, přičemž jejich počet z jedné firmy není omezen. Navíc je možné žádat i o úhradu veškerých dalších nákladů spojených se vzděláváním – od mzdových po dobu nepřítomnosti OZP/OZZ v práci po cestovné, stravné a ubytování.
Smyslem projektu je zvyšování pracovních kompetencí a dovedností osob se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním a tím zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce. A to způsobem, který zároveň umožňuje firmám efektivně využít pracovní potenciál těchto zaměstnanců. Jde tedy o podporu zaměstnanců z řad OZP/OZZ i jejich zaměstnavatelů – o šanci pro obě strany.
Projekt Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením realizuje Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace MPSV. Je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
Více informací: www.vzdelavani-ozp.cz.

Stáže trvají od jednoho do čtyř měsíců, záleží pouze na konkrétní dohodě stážisty s poskytovatelem stáže.Nedostatečná praxe bývá jednou z hlavních příčin, proč je uchazeč o práci odmítnut mnohdy ještě před samotným pohovorem. Projekt Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2, který je spolufinancován z ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, má žákům a studentům umožnit získat nejen odbornou praxi, ale také nové kontakty, a pracovní návyky. Účast na stáži přesahuje běžný rámec školních osnov, úkolem stáží není tyto osnovy doplňovat či upravovat. Pro uchazeče o stáž to znamená, že se jedná o volnočasovou aktivitu, která žádným způsobem nezasahuje do jejich školních povinností.

Stáže trvají od jednoho do čtyř měsíců, záleží pouze na konkrétní dohodě stážisty s poskytovatelem stáže. Součástí stáže je také e-learningový kurz zaměřený na rozvoj tzv. měkkých dovedností (soft skills). Pro uchazeče je rovněž připraveno individuální poradenství, které jim pomůže lépe se zorientovat při prvním vstupu na trh práce. Stáže jsou pro žáky a studenty posledních ročníků SŠ, VOŠ a VŠ placené, za každou odpracovanou hodinu dostávají 60 Kč.

Zapojení se do projektu má značné výhody i pro poskytovatele stáží. Těm účast v projektu dává příležitost „odzkoušet“ si možného budoucího pracovníka a zavázat si ho případně k další spolupráci (ta však není podmínkou). V neposlední řadě firma obdrží částečnou náhradu mzdy mentora, která vychází z průměrné mzdy na dané pozici. Veškeré náklady na refundaci mzdy mentora a proplacení mzdy stážisty budou poskytovateli uhrazeny po úspěšném ukončení stáže. Poskytovateli stáže se mohou stát pouze soukromé subjekty podnikající na území České republiky a disponující mentorem, který stážistu povede v průběhu působení ve firmě.

Podrobnější informace o uvedeném projektu naleznete na webu projektu a to konkrétně na http://www.stazepromlade.cz/cz/o-projektu . V případě dalších informací nebo dotazů se neváhejte obracet na infolinku projektu 777 492 495 nebo na email stazepromlade@fdv.mpsv.cz.Zobrazeny výsledky 1-10 (z 38)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >|